Vilkår

Vilkår Repix

Mellom deg og Repix AS, Org.nr.: 921 178 239, heretter kalt ”Selger”
Såfremt ikke annet er uttrykkelig og skriftligt avtalt, gjelder følgende salgs- og leveringsbetingelser mellom deg som forbruker og Selger.

Selger er:
Repix.no
Repix AS
Skrøppavegen 2
6827 Breim
Org.nr.: 921 178 239

Henvendelser til Selger kan skje via e-mail til post@repix.no og telefonisk på telefonnummer +47 57 88 35 00